fbjpg

Kim jestem?

Politykiem, mężem, ojcem

Polski samorządowiec i polityk, w latach 2006–2010 członek zarządu

województwa, następnie do 2015 marszałek województwa małopolskiego,

poseł na Sejm VIII kadencji.

Aktywność sejmowa

Aktywność samorządowa

1994-2001    Radny do Rady Miejskiej w Chełmku

1994-1998    Członek Zarządu Miejskiego w Chełmku

1994-1998    Sołtys Bobrka

1999              Kierownik agendy Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu

2002-2006   Zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu marszałkowskiego

2007              Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2008           Przewodniczy Komisji ds. monitorowania Funduszy Europejskich przy Związku Województw RP. Członek Małopolskiej Rady Innowacji oraz Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego. 

Założyciel Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowie. Inicjator powstania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Business in Małopolska

Pełnomocnik Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2010 r.

2010-2015    Marszałek Województwa Małopolskiego

prev next