O mnie

Marek Jan Sowa – polski samorządowiec i polityk, w latach 2006–2010 członek zarządu województwa, następnie do 2015 marszałek województwa małopolskiego, poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji.

Moje postulaty

Te postulaty mają na celu nie tylko rozwiązanie bieżących problemów, ale również długoterminowe wzmocnienie pozycji Polski w Europie i na świecie. Realizacja tych celów przyczyni się do poprawy jakości życia Polaków oraz zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki.

1. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo granic i mieszkańców najwyższym priorytetem

W kontekście obecnych zagrożeń geopolitycznych, takich jak konflikt na Ukrainie i agresywne działania Rosji, konieczne jest zwiększenie nakładów na obronność​​​​. Polska powinna aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej, co zapewni nam większe bezpieczeństwo​​. Inwestycje w nowoczesne technologie wojskowe, rozbudowę infrastruktury granicznej oraz lepsze wyposażenie i szkolenie naszych służb mundurowych są niezbędne. Współpraca z NATO oraz zacieśnienie więzi z sojusznikami to kluczowe elementy strategii. Dodatkowo, rozwój programów edukacyjnych i informacyjnych dla obywateli zwiększy świadomość i gotowość społeczeństwa na wypadek kryzysów.

2. ŻYWNOŚĆ

Tańsze i zdrowsze jedzenie w przystępnych cenach

Zdrowa i świeża żywność powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od dochodów. Wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz lokalnych producentów poprzez system dotacji i ulg podatkowych jest kluczowe​​. Programy edukacyjne promujące zdrowe nawyki żywieniowe oraz działania zmierzające do ograniczenia marnowania żywności są niezbędne. Uproszczenie procedur związanych z dystrybucją produktów rolnych pozwoli obniżyć koszty i ceny dla konsumentów. Promowanie innowacyjnych technologii w rolnictwie zwiększy wydajność i zmniejszy wpływ na środowisko​​.

3. ZIELONA ENERGIA

Dotacje na tanią zieloną energię dla każdego

Każdy Polak powinien mieć dostęp do taniej, odnawialnej energii. Szeroko zakrojone programy dotacyjne na instalację paneli słonecznych, pomp ciepła i innych technologii odnawialnych są niezbędne​​​​. Wspieranie badań i rozwoju w dziedzinie zielonej energii oraz promowanie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w celu rozbudowy infrastruktury energetycznej jest priorytetem. Samowystarczalność energetyczna lokalnych społeczności pozwoli na zredukowanie emisji CO2 i poprawi jakość życia.

4. INFRASTRUKTURA

Więcej nowych dróg, szkół, szpitali dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy europejskich

Efektywne i przejrzyste wykorzystanie funduszy europejskich pozwala na dynamiczny rozwój infrastruktury. Inwestycje w budowę nowych dróg ekspresowych i autostrad, które połączą kluczowe regiony Polski, usprawnią transport i poprawią bezpieczeństwo na drogach​​. W edukacji stawia się na nowoczesne szkoły z dostępem do najnowszych technologii, które przygotują młodzież do wyzwań przyszłości​​. W sektorze zdrowia budowa nowoczesnych szpitali oraz modernizacja istniejących placówek zapewni pacjentom najwyższy standard opieki medycznej​​. Wszystkie te działania będą realizowane z myślą o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska.

1. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo granic i mieszkańców najwyższym priorytetem

Wzmocnienie granic i zwiększenie nakładów na obronność. Aktywne uczestnictwo w polityce obronnej UE oraz współpraca z NATO. Inwestycje w nowoczesne technologie wojskowe i lepsze wyposażenie służb mundurowych.

2. ŻYWNOŚĆ

Tańsze i zdrowsze jedzenie w przystępnych cenach

Dostępność zdrowej żywności dla każdego. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego i lokalnych producentów poprzez dotacje i ulgi. Programy edukacyjne promujące zdrowe nawyki żywieniowe i uproszczenie procedur dystrybucji.

3. ZIELONA ENERGIA

Dotacje na tanią zieloną energię dla każdego

Dostęp do taniej, odnawialnej energii dla każdego. Programy dotacyjne na instalację paneli słonecznych i pomp ciepła. Wspieranie badań i rozwoju zielonej energii oraz współpraca sektora publicznego i prywatnego.

4. INFRASTRUKTURA

Więcej nowych dróg, szkół, szpitali dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy europejskich

Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój infrastruktury. Inwestycje w nowe drogi, nowoczesne szkoły i szpitale. Modernizacja istniejących placówek dla poprawy jakości życia.

Pamiętaj, wybór należy do Ciebie!

MÓJ KIERUNEK: BEZPIECZNA POLSKA W SILNEJ EUROPIE

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Co zyskała Polska?

 • 261 miliardów euro na rozwój
 • Spadek bezrobocia do poziomu 5%
 • Inwestycje w lepsze drogi, nowoczesne szkoły i szpitale
 • Ponad 300 tysięcy zrealizowanych projektów
 • Swobodę studiowania, podróżowania i pracy
 • Ochronę granic i większe bezpieczeństwo
 • 178 miliardów euro dopłat dla rolników
 • Równe prawa dla wszystkich
 • Środki na energię odnawialną i poprawę jakości powietrza

Co stracilibyśmy decydując o wyjściu Polski z UE?

 • Kontrole na granicach, paszporty i wizy
 • Dużo wyższe ceny produktów i usług (cło)
 • Znaczące zmniejszenie wpływu Polski na rozwój Europy
 • Brak dużych środków dla rolników i inwestycji
 • Spadek inwestycji firm zagranicznych = Mniej miejsc pracy
 • Duże ograniczenia z podjęciem studiów i pracy za granicą

Formularz kontaktowy

8 + 11 =

Marek Sowa Kandydat do Parlamentu Europejskiego
Materiał KWW Koalicja Obywatelska